Privacybeleid en disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zorgtotaalwinkel.nl.

Zorg Totaal betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zorg Totaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Het is niet toegestaan deze website te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar onze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of fia deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, dan hebben de voorwaarden van deze producten en diensten overwicht.

PRIVACY
Zorg Totaal begrijpt hoe belangrijk uw privacy voor u is. Het beleid van Zorg Totaal is er dan ook op gericht om de privacy van u en alle andere gebruikers van haar website en al haar klanten, te respecteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze producten/diensten tenzij expliciet met u overeengekomen. Hieronder vindt u een verdere aanvulling op ons Privacy Statement

Privacy Policy voor bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.zorgtotaalwinkel.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.zorgtotaalwinkel.nl staat onder beheer van Zorg Totaal. De contactgegevens zijn te vinden op www.zorgtotaalwinkel.nl.
 1. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.zorgtotaalwinkel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Zorgtotaalwinkel.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Zorgtotaalwinkel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
   1. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
   2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan zorgtotaalwinkel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
  3. Cookies
   1. zorgtotaalwinkel.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan zorgtotaalwinkel.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
   2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
   3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  1. Wij maken gebruik van Google reCAPTCHA om misbruik van ons contactformulier tegen te gaan. Om de functionaliteit van reCAPTCHA te garanderen worden de volgende gegevens gedeeld. Bij gebruik van deze website geeft u hiervoor toestemming.

 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij zorgtotaalwinkel.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 2. Disclaimer
  zorgtotaalwinkel.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Privacy Policy voor klanten
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij zorgtotaalwinkel.nl.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Zorgtotaalwinkel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan zorgtotaalwinkel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan zorgtotaalwinkel.nl zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:
  1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken
  2. Wanneer met de klant overeengekomen is deze gegevens te verstrekken aan een derde partij.
  3. Wanneer uit de gegeven informatie door de klant opgemaakt kan worden dat deze gegevens verstrekt worden aan een derde partij.
  4. Gegevens worden (versleuteld) gebruikt om advertentiemetingen en optimalisaties te laten uitvoeren.
 3. De gegevens die de klant aan zorgtotaalwinkel.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Zorgtotaalwinkel.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door zorgtotaalwinkel.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

COPYRIGHT
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor onze klanten, waarbij het niet is toegestaan teksten van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zorg Totaal is het niet toegestaan teksten van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden.

Copyright © 2022. Plaats onze artikelen op uw site
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Zorg Totaal. Wilt u informatie overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder het artikel:

 1. Vermeldt dat het artikel van www.zorgtotaalwinkel.nl komt;
 2. Vermeldt dat het artikel Copyright © 2022 van Zorg Totaal is;
 3. Een duidelijke en werkende link plaatst naar www.zorgtotaalwinkel.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Zorg Totaal Winkel B.V.
Frankeneng 14
6716 AA EDE
T: 0318-241001
E: info@zorgtotaalwinkel.nl