Scootmobiel Kwaliteits Occasion - Voorwaarden

Voorwaarden garantie - Kwaliteits Occasion

 1. Garantie geldt niet voor slijtagedelen* en defecten ontstaan als gevolg van opzet, nalatigheid, verkeerd gebruik of reparaties elders dan bij Zorg Totaal uitgevoerd.
 2. Problemen veroorzaakt door 'stilstand'** vallen buiten garantie
 3. Bij pech onderweg kan men zich tijdens openingstijden tot Zorg Totaal wenden. In overleg zal getracht worden tot een oplossing te komen. Voor garanties onderweg adviseren wij ten allen tijde een pechhulp abonnement bij de ANWB. 
 4. Bij pech zal indien noodzakelijk en mogelijk voor vervangend vervoer gezorgd worden.
 5. Onderhoud en eventueel schadeherstel aan een Kwaliteits Occasions dienen ten tijde van de garantieperiode bij Zorg Totaal te geschieden.
 6. Voor een Kwalitetis Occasion die ingezet wordt voor bedrijfsmatige doeleinden geldt geen garantie!
* Onder slijtage wordt verstaan; banden, elektromotoren, magnetische remmen, remblokken en accu's. Indien er andere voorwaarden zijn afgesproken voor accu's zal dit op de factuur zijn vermeld.
** Niet onder de garantie valt door stilstand onstane vervuiling van stekkers, defecte accu's, vastzittende remmen, vering en uitgedroogde banden. 

 

Voorwaarden omruilgarantie - Kwaliteits Occasion

 1. De koper dient een particuliere koper te zijn en niet als handelaar en/of tussenpersoon op te treden. 
 2. De vervaldatum van de omruilgarantie mag, op het moment dat van de omruilgarantie gebruik wordt gemaakt, nog niet zijn overschreden. 
 3. Met de scootmoibel mag na de aflevering aan de koper niet meer dan 200 kilometer zijn gereden. 
 4. Een koper kan per verkooptransactie slechts éénmaal gebruik maken van de omruilgarantie. 
 5. De Zorg Totaal vestiging moet in redelijke mate in de gelegenheid zijn gesteld om de door de klant geuite bezwaren tegen de motor op te lossen.
 6. De Zorg Totaal Kwaliteits Occasion die omgeruild wordt dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het moment van aflevering en mag niet beschadigd of defect geraakt zijn.
 7. De klant dient aan te tonen dat de Zorg Totaal Kwaliteits Occasion zijn eigendom is en dat hij volledig bevoegd is om de scootmobiel onder deze omruilgarantie aan de Zorg Totaal vestiging over te dragen. Ook dient de koper ten genoegen van de Zorg Totaal vestiging aan te tonen dat een eventueel bestaande financiering van de scootmobiel op correcte wijze is beëindigd of zal worden omgezet. 
 8. De klant kan van de omruilgarantie gebruik maken wanneer aan de voorwaarden 1 t/m 7 is voldaan en kan uit het aanbod van de Zorg Toaal vestiging in kwestie een vervangende motor kiezen van een gelijke of hogere prijs dan de oorspronkelijk gekochte motor. 
 9. Het eventuele prijsverschil tussen de oorspronkelijke en de vervangende scootmobiel dient bij de aflevering van de vervangende scootmobiel te zijn voldaan. 
 10. De kosten voor het omzetten van de verzekering en/of pechhulp van de scootmobiel en dergelijke zijn voor rekening van de koper 
 11. De omruilgarantie heeft geen invloed op andere rechten en verplichtingen welke uit de koop- en verkoopovereenkomst van de motor voortvloeien. 
 12. Bij het omruilen van een Kwaliteits Occasion scootmobiel zullen de gebruikelijke afleveringskosten in rekening gebracht worden.


Klik hier om terug te gaan naar al onze kwaliteits occasions